Op een gemiddelde dag in Nederland worden er 478 kinderen geboren

Geboortes, sterfte, huwelijken en verhuizingen. Demografisch gezien staat Nederland allesbehalve stil. Elke dag is vol van demografische bedrijvigheid.

Geboorte

Op een gemiddelde dag in Nederland worden 470 kinderen geboren. De jongens zijn met 240 tegen 230 iets in de meerderheid ten opzichte van de meisjes.

Elke dag komen er 8 tweelingen ter wereld.

De bevolking groeit met 136 mensen per dag.

Vandaag staat de bevolkingsteller op zo’n 17,3 miljoen mensen.

Rond 2040 zullen dat er waarschijnlijk 18 miljoen zijn. Van de 7,6 miljoen huishoudens hebben er 1,1 miljoen 1 kind, een even groot aantal heeft 2 kinderen.

407.000 Huishoudens hebben 3 kinderen of meer, 224 gezinnen bestaan uit 10 kinderen of meer.

Sterfte

Al jaren sterven er in Nederland minder mensen dan er worden geboren, en dat blijft ook nog even zo. Maar vanaf 2037 is dat omgekeerd en overlijden er meer mensen dan er ter wereld komen.

In 2040 is ruim een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar.

Op een doorsnee dag als vandaag komen 381 mensen te overlijden.

Zo’n 45 procent van de overleden mannen en 63 procent van de overleden vrouwen is ouder dan 80 jaar.

BabyBaby